Sveti Nikola

U vrtiću nas je posjetio i darivao Sveti Nikola, a u pratnji je bio i njegov prijatelj Krampus.