Financije i nabava

 

Financijski planovi

Financijski plan za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025.

Financijski plan za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024.

Financijski plan za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023.

Financijski plan za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022.

Financijski plan za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021.

Financijski plan za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020.

Financijski plan za 2017. godinu

 

Financijska izvješća

2022.

Financijsko izvješće za 2022. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Odluka o usvajanju Financijskog izvješća za 2022. godinu

Bilješka uz financijsko izvješće za 2022. godinu

Odluka o preraspodjeli sredstava za 2022. godinu

Potvrda FINA

2021.

Financijsko izvješće za 2021. godinu
Bilješka uz financijsko izvješće za 2021. godinu

FINA I

FINA II

Odluka o usvajanju financijskog izvješća za 2021. godinu

Odluka o preraspodjeli sredstava za 2021. godinu

2020.

Financijsko izvješće za 2020. godinu

Bilješke uz financijska izvješća za 2020. godinu

FINA I

FINA II

Odluka o usvajanju financijskog izvješća za 2020. godinu

Odluka o preraspodjeli sredstava za 2020. godinu

2019.

Financijsko izvješće za 2019. godinu

Bilješke uz Financijska izvješća za 2019. godinu

FINA I

FINA II

Odluka o usvajanju financijskog izvješća za 2019. godinu

Odluka o preraspodjeli sredstava za 2019. godinu

2018.

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2018.

Bilješke uz financijsko izvješće za 2018. godinu

Potvrda FINE I

Potvrda FINE II

Odluka o usvajanju financijskog izvješća za 2018. godinu

Odluka o preraspodjeli sredstava za 2018. godinu

2017.

Financijsko izvješće za 2017. godinu

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2017.

Potvrda FINE

Bilješke uz financijsko izvješće za 2017. godinu

Nabava

Plan nabave za 2023. godinu

Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2021. godinu

Procedure

1. Procedura stvaranja ugovornih obveza

2. Procedura naplate prihoda

3. Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

4. Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Donacije

Ugovor o donaciji – Erste bank