Lista redoslijeda prvenstva djece za upis u DV Balončić za pedagošku godinu 2020./2021.

Dana 10. srpnja 2020. godine objavljuje se Lista redosljeda prvenstva djece za upis djece u Dječji vrtić Balončić (redoviti jaslički / vrtićki program) za pedagošku godinu 2020./2021.

Rezultate upisa možete pogledati na poveznici:

Lista redoslijeda prvenstva djece za upis u DV Balončić za pedagošku godinu 2020./2021.

Rješenje o upisu šalje se roditeljima e-poštom.

Roditelji/skrbnici imaju pravo podnijeti žalbu. Žalba se dostavlja osobno, u pisanom obliku u Dječji vrtić Balončić, Svetvinčenat 98 A, 52342 Svetvinčenat. Žalbe rješava Upravno vijeće Vrtića. Rok žalbe na rezultate upisa je petnaest (15) dana od dana objave rezultata na internetskoj stranici vrtića.

Roditelji/skrbnici djece čiji su zahtjevi za upis usvojeni, dužni su po telefonskom pozivu stručnog tima Vrtića obaviti inicijalni razgovor (u skladu s epidemiološkim mjerama zbog COVID-19), te potpisati Ugovor o korištenju usluga jer će se u protivnom smatrati da su odustali od upisa.