Natječaj za upis djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2022.-2023.

Poštovani roditelji,

dana 02.05.2022. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Balončić donijelo je Odluku o objavi Natječaja za upis djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2022./2023.

Prijave na Natječaj za upis djece zaprimaju se od 05.05.-20.05.2022. godine.

Dokumentaciju za upis možete donijeti osobno ili poslati preporučenom pošiljkom na adresu vrtića.

Natječaj možete pogledati ovdje.

Zahtjev za upis djeteta možete preuzeti ovdje.