Dječji vrtić 'Balončić'

Redoviti programi

Dječji vrtići „Balončić“ obavlja svoju djelatnost na temelju Godišnjeg plana i programa rada koji se donosi početkom svake pedagoške godine. Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, u našem vrtiću se ostvaruju redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i potrebama.

Povijest vrtića

U trenutku teritorijalne podjele općina u županiji Istarskoj, općina Svetvinčenat postaje Osnivač Ustanove. Slijedom događaja, 3.studenog 1995.godine, Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat donosi Odluku o osnivanju Predškolske ustanove „Balončić“ Svetvinčenat.Ustanova djeluje kao pravna sljednica predškolske ustanove „Dječji vrtići i jaslice Pula“ od 1996. godine pod nazivom Predškolska ustanova „Balončić“ Svetvnčenat. Tada ustanova ima jednu mještovitu odgojnu skupinu djece od 2,5 godine do polaska u školu i u njoj je zaposleno četvero djelatnika – 2 odgojitelja, spremačica i kuharica.U narednim godinama, osjeća se stalna potreba za sve većim obuhvatom djece. Ulaganjima Osnivača, 2011.godine nadograđena je postojeća zgrada vrtića, te vrtić širi kapacitete za još jednu mještovitu vrtićku odgojnu skupinu. U svibnju 2012. godine slijedi otvaranje jedne mješovite jasličke odgojne skupine. U rujnu 2017.godine, otvorenjem vrtićke odgojne skupine “Tigrići” Dječji vrtić ” Balončić” iz Svetvinčenta postao je bogatiji za dodatnu vrtićku skupinu. U nekorištenom dijelu prostora u sklopu Doma Zdravlja u Svetvinčentu,11.rujna 2017.godine je otvoren novoopremljeni prostor u kojemu je s radom započela još jedna odgojna skupina. Zahvaljujući ovom ulaganju odgojna vrtićka skupina „Tigrići“ uživati će u novouređenim i novoopremljenim prostorijama. Na početku pedagoške godine 2018./ 2019. vrtić ima 4 odgojne skupine, upisano 80-ero djece, a za potrebe rada vrtića brine se ukupno 13 djelatnica.

U našem vrtiću imamo

 • primarni 10-satni program za djecu jasličke dobi
 • primarni 10-satni program za djecu vrtićke dobi
 • integrirani program predškole

Osnovni cilj programa je poticanje zdravog i cjelovitog rasta i razvoja djeteta. Odgojno – obrazovni rad u našem vrtiću stoga je usmjeren na:

 • podržavanje optimalnog razvoja djeteta
 • praćenje, prepoznavanje i zadovoljavanje potreba djece
 • kreiranje poticajnog okruženja što podrazumijeva kvalitetu odnosa odgojitelja i drugih odraslih u vrtiću prema djetetu, te cjelokupno oblikovanje prostora u kojem dijete boravi, igra se, uči, živi
 • igru kao najučinkovitiju metodu učenja djece predškolske dobi

Odgojne skupine

 • DUDICE
 • Broj djece: 12
 • Odgojna skupina: jaslička, od 2 do 3 godine
 • Odgojiteljice: Katarina Jelenić / Ivana Božac Petrović
 • FLIPIĆI
 • Broj djece: 21
 • Odgojna skupina: vrtićka, od 3 do 6 godina
 • Odgojiteljice: Elena Pereša / Divna Jugovac Hrelja
 • LOPTICE
 • Broj djece: 20
 • Odgojna skupina: vrtićka, od 3 do 6 godina
 • Odgojiteljice: Fani Travalja / Ivana Bilić
 • TIGRIĆI
 • Broj djece: 26
 • Odgojna skupina: vrtićka, predškolci - od 6 do 7 godina
 • Odgojiteljice: Eva Revelante / Ivana Petković