Odluka o konačnim rezultatima upisa djece u DV Balončić za ped.god. 2024./2025.

Dječji vrtić Balončić
Svetvinčenat 98 A
52342 Svetvinčenat

KLASA: 007-04/24-01/07
URBROJ: 2163-35-1-2-24-7

Svetvinčenat, 14. lipnja 2024.godine

Na temelju članka 20. i 35. stavka 1,. Podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 4.  Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u DV Balončić i prijedloga Povjerenstva za upis djece, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Balončić, na sjednici održanoj dana 10. lipnja 2024. godine donosi:

 

ODLUKU

 O KONAČNIM REZULTATIMA UPISA DJECE

U DJEČJI VRTIĆ BALONČIĆ

 ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

 

Odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Balončić od dana 10.06.2024. godine donesena je rang lista koja je postala konačnom istekom žalbenog roka.

Primljena djeca označena su plavom bojom.

 

I

JASLIČKI PROGRAM

 

RB IDENTIFIKACIJSKI BROJ

DJETETA

 

OSTVAREN BROJ BODOVA

 

1. DVB-09 17
2. DVB-08  13   ODUSTALI
3. DVB-17 12
4. DVB-22 12
5. DVB-16 12
6. DVB-19 12
7. DVB-18 12
8. DVB-06 12
9. DVB-04 12
10. DVB-05 12
11. DVB-01 12
12. DVB-23 12
13. DVB-20 12
14. DVB-25 12
15. DVB-02 12
16. DVB-21 6

 

 

U jaslički program za pedagošku 2024./2025. godinu pravo na upis ne ostvaruju prijavljena djeca:

 

RB IDENTIFIKACIJSKI BROJ

DJETETA

 

RAZLOG NEOSTVARIVANJA PRAVA NA UPIS

 

17. DVB-14 ne zadovoljava uvjet uzrasta ( dobi djeteta )
18. DVB-10 ne zadovoljava uvjet uzrasta ( dobi djeteta )
19. DVB-13 ne zadovoljava uvjet uzrasta ( dobi djeteta )
20. DVB-03 ne zadovoljava uvjet uzrasta ( dobi djeteta )

 

 

Sva djeca koja nisu primljena ostaju na Listi sa statusom čekanja do pojave novih slobodnih mjesta u tijeku pedagoške godine 2024./2025., a po kriteriju starosne dobi djeteta.

 

 

 

II.

VRTIĆKI PROGRAM

 

Odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Balončić od dana 10.06.2024. donesena je rang lista koja je postala konačnom istekom žalbenog roka.

U vrtićki program primljena su sva prijavljena djeca i ostaju još dva slobodna mjesta.

 

 

 

RB IDENTIFIKACIJSKI BROJ

DJETETA

OSTVAREN BROJ BODOVA
1. DVB-24 16
2. DVB-08 13
3. DVB-11 12
4. DVB-12 7
5. DVB-07 6
6. DVB-15 6

 

 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJEG VRTIĆA BALONČIĆ

v.r. Elvis Cetina