Odluku o privremenim rezultatima upisa djece u DV Balončić za pedagošku godinu 2024./2025

Dječji vrtić Balončić
Svetvinčenat 98 A
52342 Svetvinčenat

KLASA: 007-04/24-01/06
URBROJ: 2163-35-1-2-24-5

Svetvinčenat, 16. svibnja 2024.godine

Na temelju članka 20. i 35. stavka 1,. Podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 4. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u DV Balončić i prijedloga Povjerenstva za upis djece, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Balončić, na sjednici održanoj dana 16. svibnja 2024. godine donosi:

 

ODLUKU

O PRIVREMENIM REZULTATIMA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ BALONČIĆ

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

 

I.

Utvrđuje se da je u natječajnom roku od 18. travnja do 03. svibnja 2024. godine pristiglo 25 Zahtjeva za upis djece u Dječji vrtić Balončić, te se donosi Privremena rang lista redoslijeda prvenstva djece za upis u redoviti, desetsatni vrtićki i jaslički odgojno obrazovni program.

 

II.

U jaslički program u pedagošku 2024./2025. godinu pravo na upis imaju prijavljena djeca koja ispunjavaju uvjete upisa i ostvaruju prednost prema prijedlogu Privremene rang liste kako slijedi, a označena su plavom bojom:

 

Privremena rang lista redoslijeda prvenstva djece za upis u redoviti

JASLIČKI PROGRAM

(djeca rođena od 1.09.2021. do 31.08.2023.)

 

RB IDENTIFIKACIJSKI BROJ DJETETA OSTVAREN BROJ BODOVA
1. DVB-09 17
2. DVB-08 13
3. DVB-17 12
4. DVB-22 12
5. DVB-16 12
6. DVB-19 12
7. DVB-18 12
8. DVB-06 12
9. DVB-04 12

 

10. DVB-05 12
11. DVB-01 12
12. DVB-23 12
13. DVB-20 12
14. DVB-25 12
15. DVB-02 12
16. DVB-21 6


U jaslički program za pedagošku 2024./2025. godinu pravo na upis ne ostvaruju prijavljena djeca:

 

RB IDENTIFIKACIJSKI BROJ DJETETA RAZLOG NEOSTVARIVANJA PRAVA NA UPIS
17. DVB-14 ne zadovoljava uvjet uzrasta ( dobi djeteta )
18. DVB-10 ne zadovoljava uvjet uzrasta ( dobi djeteta )
19. DVB-13 ne zadovoljava uvjet uzrasta ( dobi djeteta )
20. DVB-03 ne zadovoljava uvjet uzrasta ( dobi djeteta )

 

 

 

III.

U vrtićki program za pedagošku 2024./2025. godinu pravo na upis imaju prijavljena djeca koja ispunjavaju uvjete upisa i ostvaruju prednost prema prijedlogu Privremene rang liste kako slijedi, a označena su plavom bojom:

 

Privremena rang lista redoslijeda prvenstva djece za upis u redoviti

VRTIĆKI PROGRAM


RB IDENTIFIKACIJSKI BROJ DJETETA OSTVAREN BROJ BODOVA
1. DVB-24 16
2. DVB-11 12
3. DVB-12 7
4. DVB-07 6
5. DVB-15 6

 

IV.

Ova Odluka o privremenim rezultatima upisa objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Balončić – www.vrtic-baloncic.hr, te na oglasnoj ploči Osnivača.

 

V.

Roditelj/skrbnik djeteta ima pravo na žalbu na privremene rezultate upisa u roku od petnaest

(15) dana od dana objave ove Odluke na mrežnoj stranici Vrtića.

Žalba se dostavlja osobno, u pisanom obliku, u Dječji vrtić Balončić, Svetvinčenat 98 A.

 

Žalbe zaprima ravnatelj, a o žalbi odlučuje Upravno vijeće koje može:

  • odbaciti žalbu kao nepravodobnu
  • odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi rezultate upisa
  • prihvatiti žalbu i izmijeniti rezultate Odluka Upravnog vijeća je konačna.

Odgovor na žalbu dostavlja se roditelju/skrbniku u pisanom obliku.

Nakon donošenja odluke o žalbama, utvrđuju se konačni rezultati upisa djece.

 

VI.

Inicijalni intervjui s djecom koja ostvaruju pravo na upis bit će održani tijekom mjeseca lipnja. Roditelji/skrbnici djece bit će kontaktirani telefonskim putem u svezi dogovora za termin održavanja inicijalnog razgovora.

 

Važna napomena:

 

Molimo roditelje koji odustaju od upisa u vrtić ili jaslice Dječjeg vrtića Balončić da, ukoliko je moguće, obavijest o odustajanju pismeno dostave u Vrtić unutar žalbenog roka

(najkasnije do 05.06.2024. godine) kako bi oslobodili mjesto za djecu koja nisu primljena na Privremenoj rang listi.

Djeca koja nisu primljena, ostaju na Listi sa statusom čekanja, do pojave slobodnih mjesta tijekom 2024./2025. pedagoške godine.

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA BALONČIĆ

v.r. Elvis Cetina

 

Preuzimanje dokumenta u PDF:
Odluka o privremenim rezultatima upisa djece u DVB za 2023.-2024. ped.god.