Natječaj za upis djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2024./2025.

Temeljem članka 35., stavka 1., alineja 4, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07,94/13, 98/19 i 57/22), te članka 6. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Balončić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Balončić objavljuje

 

N A T J E Č A J   Z A    U P I S     D J E C E
U  VRTIĆ  I  JASLICE  ZA  PEDAGOŠKU  GODINU 2024./2025.

Preuzimanje dokumenta:

Natjecaj za upis djece u vrtic i jaslice za pedagošku godinu 2024 – 2025.